Hình thức thanh toán

Quý anh chị có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua hai tài khoản sau:

1. TK cá nhân: Trần Thanh, STK: 2000201087807, Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Đà Nẵng

2. TK công ty: Công ty Cổ phần Tin học và Viễn thông T&H, STK: 56110000004807, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Chi nhánh Đà Nẵng

Thanh toán trước hoặc sau khi nhận hàng tùy vào thỏa thuận và được sự đồng ý của hai bên.