Điểu khoản đổi hàng, trả hàng

Sau khi nhận hàng, Quý anh chị kiểm tra cẩn thận xem hàng đã đúng như yêu cầu đặt hàng chưa. Nếu có bất kỳ sai sót nào thì anh chị vui lòng phản hồi về công ty để được giải quyết. Thời hạn cho các yêu cầu phản hồi là 7 ngày từ khi nhận được hàng hóa.

- Công ty chỉ nhận trả hàng (hoàn tiền) khi hàng được giao không đúng với hàng hóa mà Quý anh chị đã đặt mua

- Công ty luôn sẵn sàng chấp nhận đổi hàng khi Quý anh chị có nhu cầu thay đổi. Quá trình đổi hàng sẽ được hai bên bàn bạc chi tiết qua điện thoại hoặc email.