Điểu khoản bảo mật

Sau khi chuyển tiền xong, các bạn nhắn tin hoặc gọi cho công ty để kiểm tra và xác nhận nhé.

Cuộc gọi có thể được ghi âm để làm bằng chứng.

Xin cảm ơn.